ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
Image Alt

RODO

  /  RODO

RODO – Klauzula  informacyjna

Ze względu na  wejście  w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), ABC Language Centre Dorota Malewska informuje że :

Administratorem danych osobowych jest Dorota Malewska, prowadząca kursy języka angielskiego  z siedzibą w Białymstoku 15-404 przy ul. Młynowej 17,
z którą można się kontaktować w sprawie przetwarzanych danych osobowych telefonicznie pod numerem 507155 842  oraz mailowo dorotamalewska@yahoo.co.uk
ABC Language Centre Dorota Malewska pozyskuje dane osobowe na zasadzie dobrowolności w  formularzu  Zgłoszenia na kurs języka obcego.
ABC Language Centre Dorota Malewska pozyskuje jedynie takie dane osobowe, które są niezbędne dla należytego wykonania usługi nauczania języka angielskiego :
– imię i nazwisko uczestnika kursu, adres zamieszkania z kodem pocztowym,  w celu prawidłowego wykonania zapisu opłat za kurs.

– rok urodzenia (niezbędny dla prawidłowego zapisania uczestnika kursu do właściwej grupy wiekowej )

– numer telefonu i adres email  dla celów bieżącej komunikacji, w związku z wykonaniem usługi kursu.

Brak wyrażenia zgody na zapisanie niezbędnych danych osobowych jest równoznaczny z rezygnacją z zapisu na kurs.
Po zrealizowaniu umowy, przetwarzanie danych osobowych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania wynikających z  przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości, dane zostaną skasowane.
Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, może je zmieniać,  zażądać ich usunięcia, co jest równoznaczne  z rezygnacją z kursu języka angielskiego.
ABC Language Centre Dorota Malewska strzeże przetwarzane dane i nie udostępnia ich żadnym osobom fizycznym ani prawnym, za wyjątkiem organów uprawnionych do otrzymania takich danych na podstawie przepisów prawa .
Właścicielowi danych osobowych przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzając dane osobowe ABC Language Centre naruszy przepisy RODO.
 

 

Call Now Button