ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
angielski dla dzieci 10 lat bialystok

Active Step Taking – kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-10 lat

 

Grupy wiekowe: 8-10 lat

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 65 min i 70 min

Godziny oraz dni w roku szkolnym 2023/24: 

Godziny popołudniowe.

W tygodniu (poniedziałek-piątek) prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu oraz odpowiedniej grupy.

Nauczyciele: mgr Katarzyna Magosiewicz, mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Katarzyna Jurczak

Opis zajęć języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-10 lat

Zajęcia trwają 65 min oraz 70 min i odbywają się 2 razy w tygodniu (trzy godziny w lekcyjne w tygodniu rozłożone są na dwa spotkania).

Dzieci rozwijają wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie, słuchanie oraz mówienie. Kurs skoncentrowany jest na komunikacji z uwzględnieniem reguł gramatycznych.

W pracy z dziećmi wykorzystywane są osiągnięcia współczesnej metodyki. Dzieci zauważają, że nauka języka obcego to nie ‚sztuka dla sztuki’, ale niezwykły proces nabywania praktycznej i cennej umiejętności – bardzo różny od sposobu, w jaki uczą się innych przedmiotów szkolnych. Nauczyciele podkreślają, że język jest narzędziem komunikacji, a każde nowo poznane słowo tę komunikację im ułatwia.

W przypadku małych dzieci stosowane są metody aktywizujące, m.in. elementy tzw. metody TPR (Total Physical Response), która zakłada, że nauka nowych słów przychodzi dziecku łatwiej, gdy ilustruje je ruchem. Technika ta jest nie tylko niezwykle skuteczna, ale, co istotne, bardzo lubiana przez dzieci, ponieważ zaspokaja ich naturalną potrzebę aktywności.

Ważnym elementem nauki dzieci jest zabawa. Tak jak poprzez zabawę poznają świat, tak przez gry i zabawy językowe szybciej i chętniej uczą się języka. Na lekcjach stosowane są takie techniki, jak czytanie z podziałem na role krótkich przedstawień teatralnych (a potem – w przypadku zdolniejszych grup – odgrywanie ich na forum klasy), czy odgrywanie scenek ‚z życia wziętych’, np. robienie zakupów lub pytanie o drogę – tu dzieci często wykazują się znakomitą inwencją.

Do uruchamiania wyobraźni zachęcają uczniów także zadania pisemne. Dzieci często proszone są o napisanie krótkiego opowiadania, w którym użyć mają niedawno poznanych wyrazów lub konstrukcji gramatycznych. Nauczyciele stosują także odwołania do dziecięcej chęci współzawodnictwa, organizując konkursy i zabawy, w których dzieci – grupowo lub indywidualnie – rywalizują ze sobą.

Chcąc zapewnić uczniom kontakt z autentyczną angielską wymową, a także zaznajomić ich z różnymi akcentami występującymi wśród native speakerów, często praca oparta zostaje na nagraniach audio i video.

Z racji, że język angielski to również przedmiot szkolny, a najmniejsi podopieczni to przyszli maturzyści – kadra oczekuje od nich nie tylko ogólnej płynności w mowie i piśmie ale też konkretnej wiedzy. Nauczyciele mobilizują ich do systematycznego powtarzania materiału za pomocą krótkich quizów i zapowiedzianych sprawdzianów.

W klasach dostępne są także tablice interaktywne, które umożliwiają dzieciom naukę poprzez udział w ciekawych grach językowych dostępnych online.

 

Zajęcia online

Oferta obejmuje kursy języka angielskiego dla dzieci w formie online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole – o określonych porach, według ustalonego programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania ustalane są osobiście z rodzicami uczniów.

Więcej informacji o sposobie prowadzenia zajęć online:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button