ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top

Kursy egzaminacyjne dla dorosłych

 

Kursy egzaminacyjne  FCE, CAE, CPE

Kurs przygotowawczy dla kandydatów do egzaminów Cambridge.

Kursy egzaminacyjne w ABC Language Centre pomagają rozwijać kompetencje językowe we wszystkich zakresach wymaganych na egzaminach, tj. w mówieniu, pisaniu, rozumieniu tekstów czytanych i słuchanych z nagrań na CD. Ćwiczone są również techniki egzaminacyjne niezbędne do sprawnego rozwiązywania zadań testowych np. transformacje gramatyczne, uzupełnianie luk, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, a także nauka logicznej analizy tekstu. Szkoła zapewnia systematyczną kontrolę postępów w formie sprawdzianów po każdym rozdziale podręcznika oraz przekrojowych testów powtórzeniowych.

 

Kursy egzaminacyjne IELTS

IELTS (International English Language Testing System) to egzamin sprawdzający umiejętności językowe osób pragnących studiować lub pracować za granicą. Honorowany jest przez ponad 8 tysięcy instytucji na całym świecie, w tym uniwersytety w krajach anglojęzycznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pełna lista instytucji uznających egzamin IELTS znajduje się tutaj.
Egzamin IELTS sprawdza wszystkie kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Ocena przedstawiana jest w formie punktów od 1-9. Egzamin IELTS występuje w dwóch modułach:
Academic – przeznaczony dla osób planujących podjąć studia w Wielkiej Brytanii
General – dla osób wyjeżdżających do krajów anglojęzycznych w celach zawodowych.

 

Kursy egzaminacyjne TOEIC

TOEIC to certyfikat z języka angielskiego w międzynarodowym środowisku pracy stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu. Sprawdza praktyczne umiejętności językowe, odzwierciedla naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących. Przeznaczony jest głownie dla osób dorosłych, czynnych zawodowo, a także poszukujących pracy, chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe. Wykorzystywany jest przez małe i duże firmy, korporacje i agencje rządowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przez wiele uczelni traktowany jako ekwiwalent zaliczenia lektoratu. Wzbogaca CV absolwenta, ułatwia znalezienie pracy, precyzyjnie określa poziom zaawansowania.

 

Kursy egzaminacyjne TOEFL

TOEFL to międzynarodowy egzamin sprawdzający praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na studiach i w anglojęzycznym środowisku. Uznawany przez ponad 8 500 uczelni wyższych na całym świecie, oceniany na skali punktowej od 0-120 punktów co daje precyzyjny i obiektywny pomiar umiejętności kandydata. Zdawany w całości przed komputerem. W Polsce, uczelnie wyższe uznają egzamin TOEFL jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, które wymagają znajomości języka angielskiego. Uznawany przez min. Służbę Cywilną i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Kurs angielskiego online

Proponujemy Państwu formę nauki online . Wychodzimy naprzeciw osobom bardzo zajętym, dla których dojazd do szkoły językowej stanowi poważne utrudnienie oraz tym, którzy w różnych względów chcą pozostać w komfortowej strefie swojego domu.
Oferujemy w tej formie wszystkie rodzaje naszych kursów.

Oferujemy kursy dla dorosłych online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole-  o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania  są ustalane osobiście.

Więcej informacji o tym jak wyglądają zajęcia angielskiego online w ABC Language Centre :

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button