Designed and built with care, filled with creative elements

ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
TEFLcertificationone-to-onearticle1

Kursy dla dorosłych

Liczba spotkań w tygodniu: 1 lub 2

Czas trwania zajęć: 90min

Godziny oraz dni: godziny popołudniowe, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu

Nauczyciel:  mgr Dorota Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Piotr Malinowski mgr Magdalena Malewska, mgr Katarzyna Magosiewicz

Kursy dla dorosłych

Prowadzimy kursy dla dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania:

A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Grupy o niższych poziomach zaawansowania mają zajęcia dwa razy w tygodniu.

Stopniowo opanowujemy słownictwo i gramatykę kładąc nacisk na  umiejętność komunikacji językowej.

Grupy o poziomie zaawansowania B1 i wyższym spotykają się jeden lub dwa razy w tygodniu ( do wyboru). Można wybrać określony profil zajęć :

konwersacyjny lub ogólno-językowy.

Oferujemy również kursy profilowane: Kurs dla Pracowników Służby Zdrowia – Medical English oraz Business English.

TEFLcertificationone-to-onearticle1

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Oferujemy zajęcia ogólne i konwersacyjne na poziomach:

A. Upper-intermediate B.Advanced C.Proficiency

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Na zajęciach ogólnych rozwijamy i doskonalimy wszystkie umiejętności językowe : czytanie, słuchanie, gramatykę i umiejętności konwersacyjne.

Zajęcia konwersacyjne poświęcone są wzbogaceniu zasobu słownictwa, a także udoskonaleniu płynności wypowiedzi w języku angielskim. Czas spędzony razem przy kawie, herbacie mija na rozmowach o wszystkim, w zaskakująco naturalnej i luźnej atmosferze. Głównym celem spotkań jest wykształcenie w studentach nawyku naturalnego posługiwania się językiem tak, aby nie zdając sobie z tego sprawy, używali go myśląc w języku angielskim. W momencie przekroczenia progu szkoły automatycznie zapominamy o języku polskim a angielski comes naturally to us…

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

1 to 100 – kurs dla dorosłych początkujących

W swojej ofercie mamy także kursy dla dorosłych początkujących.

Zajęcia trwają 90 min i odbywają się dwa razy w tygodniu.

Stwarzając miłą i motywująca atmosferę do nauki staramy się ułatwić naukę języka angielskiego. U nas mogą Państwo liczyć na pomoc lektora w pokonaniu każdego problemu językowego. Zdajemy sobie sprawę jak trudno jest przełamać barierę mówienia w języku obcym. Nasi lektorzy pomogą Państwu pokonać ją bezstresowo.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Business English – kurs profilowany dla dorosłych

Oferujemy Państwu kurs Business English na wszystkich poziomach zaawansowania.

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Studentom oraz osobom pracującym w administracji państwowej, przedsiębiorstwach i firmach krajowych jak i międzynarodowych, szczególnie polecamy przygotowanie do egzaminów certyfikatowych BEC (Business English Certificate), które potwierdzają znajomość języka biznesowego na wybranych poziomach. Umiejętności językowe potwierdzone odpowiednim certyfikatem, dają większe szanse na rynku pracy w kraju i zagranicą.

BEC’a można zdawać na trzech poziomach:

A. BEC Preliminary (B1) B. BEC Vantage (B2), C. BEC Higher (C1). W naszej szkole oferujemy kursy na każdym z tych poziomów.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Emergency Medical English

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Kurs dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Na zajęciach wdrażamy uczniów w świat języka medycznego i problemów zdrowotnych rozwijając jednocześnie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania.

Uczymy komunikować się w języku angielskim z pacjentem i kolegą lekarzem w pracy, sporządzać historie choroby, opisywać badania, przedstawiać diagnozę i sposoby leczenia, rozumieć teksty źródłowe. Służy temu cała gama zadań językowych, opartych na autentycznych przypadkach z różnych dziedzin medycyny od neurologii do laryngologii przez położnictwo.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Kursy egzaminacyjne FCE , CAE, CPE

Przygotowujemy naszych kandydatów do egzaminów Cambridge w nowej, zmodyfikowanej (od czerwca 2008) formule. Kursy egzaminacyjne w ABC Language Centre pomagają rozwijać kompetencje językowe we wszystkich zakresach wymaganych na egzaminach, tj. w mówieniu, pisaniu, rozumieniu tekstów czytanych oraz słuchanych z nagrań na CD. Ćwiczymy również techniki egzaminacyjne niezbędne do sprawnego rozwiązywania zadań testowych, np. transformacje gramatyczne, uzupełnianie luk, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, a także nauka logicznej analizy tekstu.Zapewniamy systematyczną kontrolę postępów w formie sprawdzianów po każdym rozdziale podręcznika oraz przekrojowych testów powtórzeniowych. W sprawdzeniu własnych umiejętności służyć może także organizowana co roku we wszystkich grupach olimpiada językowa.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Communication Power- Kurs dla Nauczycieli Języka Angielskiego

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się raz w tygodniu.

Konwersacje dla nauczycieli języka angielskiego. Będąc nauczycielem języka wiem, jak ważne jest ciągłe doskonalenie swoich umiejętności w posługiwaniu się angielskim. Nie każdy nauczyciel ma możliwość uczenia osób o wysokim zaawansowaniu językowym. Pracując z uczniami na niższych poziomach, tracimy z czasem umiejętność swobodnego porozumiewania się, a nasze nieużywane słownictwo powoli zanika. Dlatego też trzeba zadbać o siebie. To ogromna przyjemność móc ponownie się uczyć i po angielsku rozważać ważne problemy. To także wielki relaks. Zapraszamy do grona zadowolonych ?

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Kursy egzaminacyjne IELTS, TOEIC, TOEFL

Kursy egzaminacyjne IELTS

IELTS (International English Language Testing System) to egzamin sprawdzający umiejętności językowe osób pragnących studiować lub pracować za granicą. Honorowany jest przez ponad 8 tysięcy instytucji na całym świecie, w tym uniwersytety w krajach anglojęzycznych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Pełna lista instytucji uznających egzamin IELTS znajduje się tutaj.

Egzamin IELTS sprawdza wszystkie kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Ocena przedstawiana jest w formie punktów od 1-9. Egzamin IELTS występuje w dwóch modułach:

Academic – przeznaczony dla osób planujących podjąć studia w Wielkiej Brytanii

General – dla osób wyjeżdżających do krajów anglojęzycznych w celach zawodowych.

Kursy egzaminacyjne TOEIC

TOEIC to certyfikat z języka angielskiego w międzynarodowym środowisku pracy stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie świata biznesu. Sprawdza praktyczne umiejętności językowe, odzwierciedla naturalny styl i sposób komunikowania się ludzi pracujących. Przeznaczony jest głownie dla osób dorosłych, czynnych zawodowo, a także poszukujących pracy, chcących formalnie potwierdzić swoje kompetencje językowe. Wykorzystywany jest przez małe i duże firmy, korporacje i agencje rządowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi, przez wiele uczelni traktowany jako ekwiwalent zaliczenia lektoratu. Wzbogaca CV absolwenta, ułatwia znalezienie pracy, precyzyjnie określa poziom zaawansowania.

Kursy egzaminacyjne TOEFL

TOEFL to międzynarodowy egzamin sprawdzający praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na studiach i w anglojęzycznym środowisku. Uznawany przez ponad 8 500 uczelni wyższych na całym świecie, oceniany na skali punktowej od 0-120 punktów co daje precyzyjny i obiektywny pomiar umiejętności kandydata. Zdawany w całości przed komputerem. W Polsce, uczelnie wyższe uznają egzamin TOEFL jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, które wymagają znajomości języka angielskiego. Uznawany przez min. Służbę Cywilną i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

    Call Now Button