Designed and built with care, filled with creative elements

ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top

angielski dla mlodziezy bialystok

angielski mlodziez bialystok

Przygotowanie do matury
podstawowej

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 90min

Godziny oraz dni: godziny popołudniowe, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu

Nauczyciel: mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Piotr Malinowski

100 godzin od października do kwietnia
2 godziny lekcyjne do matury ustnej i 2 do pisemnej tygodniowo
grupy 6-10 osobowe

Opis zajęć

Matura to nowe wyzwanie. Aby dobrze zdać ten egzamin nie wystarczy wyuczyć się tekstów na pamięć (jak dawniej). Trzeba po prostu rozumieć i umieć mówić po angielsku. Ale jak to osiągnąć, gdy czujesz, że masz braki w zasobie słownictwa, gramatyka kuleje, a mówienie , czytanie ze zrozumieniem, oraz pisanie form użytkowych wymaga ćwiczeń od podstaw?

ABC Language Centre proponuje Ci kurs maturalny dopasowany do Twoich potrzeb. Nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych, dogłębna znajomość tajników Nowej Matury to gwarancja Twojego sukcesu.

Na zajęciach przygotowujących do matury ustnej koncentrujemy nasze wysiłki na poszerzeniu, wzbogaceniu słownictwa z 15 obowiązujących zagadnień tematycznych w oparciu o najnowsze materiały dydaktyczne. Uczymy jak uzyskiwać informacje i udzielać wskazówek, jak relacjonować wydarzenia oraz sprawnie negocjować, a także jak prezentować materiał stymulujący, aby zdobyć maksimum punktów.

Zajęcia przygotowujące do matury pisemnej ćwiczą i rozwijają takie umiejętności jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie. Pokazujemy skuteczne i sprawdzone sposoby na to jak słuchać, aby usłyszeć wymagane informacje, jak czytać aby odnaleźć w tekście to, czego żądają w poleceniu. Bardzo duży nacisk kładziemy również na ćwiczenie pisania krótszej i dłuższej formy użytkowej. Ponadto na tych zajęciach powtarzamy gramatykę niezbędną do sformułowania poprawnego i czytelnego komunikatu językowego.
Zajęcia prowadzi doświadczony egzaminator maturalny.

 

Angielski dla młodzieży online

Oferujemy kursy dla dzieci i młodzieży online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole-  o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania  są ustalane osobiście z rodzicami uczniów.

W szkole prowadzimy również zajęcia i warsztaty dla młodszych dzieci.6

Więcej o zajęciach online dla młodzieży:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button