Designed and built with care, filled with creative elements

ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top

ANGIELSKI EGZAMIN OSMOKLASISTY BIAŁYSTOK

angielski egzamin osmoklasisty bialystok

Kurs dla młodzieży przygotowujący do egzaminu ósmoklasity

ANGIELSKI EGZAMIN OSMOKLASISTY BIALYSTOK

angielski egzamin osmoklasisty bialystok

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 90 min oraz 90 min ( 4 godziny lekcyjne w tygodniu)  lub 65 min  oraz 70 min ( 3 godziny lekcyjne w tygodniu podzielone na dwa spotkania)

Godziny oraz dni: godziny popołudniowe, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu oraz poziomu

Nauczyciel: mgr Katarzyna Magosiewicz, mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Dorota Malewska

Opis zajęć: angielski egzamin ósmoklasisty Białystok

Nauka nastolatków przygotowujących się do do zdania egzaminu ósmoklasisty w ABC Language Centre odbywa się najczęściej w systemie dwóch spotkań w tygodniu. 

 

W ABC Language Centre zapewniamy znakomite warunki do treningu wszystkich umiejętności jerzykowych sprawdzanych podczas testu ósmoklasisty. Praca w niewielkich, kameralnych grupach gwarantuje, ze nauczyciel rozpoznaje indywidualne potrzeby każdego z uczestników i oferuje mu niezbędne wsparcie w rozwijaniu talentu bądź pomoc w przypadku problemów czy wątpliwości. Kursy przeznaczone dla nastolatków przygotowujących się do testu ósmoklasisty obejmują ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, rozumienia ze słuchu, reagowania językowego w codziennych sytuacjach. Trenujemy również rozwiązywanie zadań zamkniętych oraz tworzenie tekstów pisanych. Powtarzamy lub uzupełniamy wiedze z zakresu konstrukcji gramatycznych wymaganych na egzaminie, a także utrwalamy i poszerzamy bazę potrzebnego słownictwa. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej i sprzyjającej koncentracji atmosferze. Dbamy o odpowiednia motywacje uczniów i regularnie sprawdzamy ich postępy poprzez testowanie nabytych na naszych lekcjach wiadomości.

ANGIELSKI EGZAMIN ÓSMOKLASISTY BIALYSTOK

Kursy przeznaczone dla młodzieży obejmują ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, naukę słownictwa,  rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, ćwiczenie reagowania językowego w codziennych sytuacjach.  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej i sprzyjającej koncentracji atmosferze.  Podczas zajęć uczymy metodą eklektyczną- łączymy i mieszamy różne metody nauczania, tak by młodzież była zainteresowana zajęciami. Korzystamy z podręczników, gier edukacyjnych-analogowych oraz cyfrowych. interaktywnych zadań na tablicy, prowadzimy panele dyskusyjne, słuchamy ciekawych i opiniotwórczych podcastów oraz oglądamy filmiki dokumentalne przedstawiające zagadnienia dotyczące współczesnego świata.

Postępy w nauce sprawdzane są regularnymi testami cząstkowymi oraz semestralnymi, a na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat.

2023/2024 : angielski egzamin osmoklasisty bialystok: różne dni oraz godziny ( zawsze popołudniowe). Prosimy o kontakt w celu ustalenia odpowiedniej grupy dla dziecka.

Angielski dla młodzieży online

Oferujemy kursy dla dzieci i młodzieży online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole-  o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania  są ustalane osobiście z rodzicami uczniów.

W szkole prowadzimy również inne zajęcia oraz warsztaty dla dzieci.

Więcej o zajęciach online dla młodzieży:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button