Designed and built with care, filled with creative elements

ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top

angielski mlodziez Bialystok

angielski mlodziez bialystok

Przygotowanie do matury rozszerzonej

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 90min

Godziny oraz dni: godziny popołudniowe, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu

Nauczyciel:  mgr Dorota Malewska, mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Katarzyna Magosiewicz

Kursy maturalne przygotowujące do matury rozszerzonej prowadzone są na dwóch poziomach:

POZIOM ADVANCED- C1 (dla maturzystów, którzy zamierzają zdawać na filologię angielską, SGH lub inny kierunek, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka)

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE B2

Kursy maturalne obejmują:

116 godz.lekcyjnych (do maja) i zaczynają się w połowie września

Opis zajęć

Matura pisemna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)
Na zajęciach skupiamy się wyłącznie na zadaniach maturalnych. Wykorzystujemy materiały renomowanych wydawnictw, testy maturalne z lat poprzednich oraz dodatkowe autentyczne materiały z prasy lub Internetu. Trenujemy rozumienie tekstów czytanych oraz takie techniki egzaminacyjne, jak rozwiązywanie zadań zamkniętych typu prawda/fałsz, dobieranie brakujących fragmentów teksty oraz zadania wielokrotnego wyboru. Doskonalimy rozumienie ze słuchu korzystając z nagranych na CD autentycznych wypowiedzi. Rozwiązujemy zadania leksykalno-gramatyczne: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje zdań, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, uzupełnianie luk (tzw. gap filling).
Duża uwagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności pisania. Za tę część egzaminu można otrzymać aż 18 punktów, co stanowi aż 36% punktów za egzamin pisemny. Ćwiczymy takie formy, jak: opis, opowiadanie, recenzja (np. filmu lub książki), rozprawka.

Matura ustna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)
Celem kursu przygotowującego do matury ustnej jest: poszerzenie zasobu słownictwa, poprawianie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo poznanych struktur gramatycznych, słów, idiomów (relacjonowanie wydarzeń, uzyskiwanie/udzielanie informacji, argumentowanie opinii własnych, itp.). Na zajęciach dyskutujemy w grupie, ale także pracujemy nad technikami egzaminacyjnymi, tzn. ćwiczymy wypowiedzi na podstawie materiału wizualnego, który składa się ze zdjęć, nagłówków z gazet, wykresów, diagramów, tabel z danymi statystycznymi, itd. Uczymy naszych słuchaczy jak w sposób dojrzały formułować opinie, bronić swoich poglądów, interpretować dane, a także jak poradzić sobie z egzaminacyjnym stresem.

 

Angielski dla młodzieży online

Oferujemy kursy dla dzieci i młodzieży online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole-  o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania  są ustalane osobiście z rodzicami uczniów.

W szkole oferujemy takżę inne zajęcia i warsztaty dla dzieci.

Więcej o zajęciach online dla młodzieży:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button