ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
przygotowanie do matury

Kurs przygotowawczy języka angielskiego do matury rozszerzonej – młodzież

 

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 90 min

Godziny oraz dni w roku szkolnym 2023/24: 

Godziny popołudniowe.

W tygodniu (poniedziałek-piątek) prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu oraz odpowiedniej grupy.

Nauczyciele: mgr Dorota Malewska, mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Katarzyna Magosiewicz

Dodatkowe informacje: 

Kursy maturalne przygotowujące do matury rozszerzonej prowadzone są na dwóch poziomach.

  • POZIOM UPPER-INTERMEDIATE – B2
  • POZIOM ADVANCED – C1 (dla maturzystów, którzy zamierzają zdawać na filologię angielską, SGH lub inny kierunek, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka)

Zajęcia obejmują 116 godzin lekcyjnych (do maja) i zaczynają się w połowie września.

Opis zajęć języka angielskiego dla młodzieży – matura rozszerzona

Matura pisemna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)

Na zajęciach młodzież skupia się wyłącznie na zadaniach maturalnych. Wykorzystują do tego materiały renomowanych wydawnictw, testy maturalne z lat poprzednich oraz dodatkowe autentyczne materiały z prasy lub Internetu. Trenują rozumienie tekstów czytanych oraz takie techniki egzaminacyjne, jak rozwiązywanie zadań zamkniętych typu prawda/fałsz, dobieranie brakujących fragmentów tekstu oraz zadania wielokrotnego wyboru. Doskonalą rozumienie ze słuchu korzystając z nagranych na CD autentycznych wypowiedzi. Rozwiązują zadania leksykalno-gramatyczne: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje zdań, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, uzupełnianie luk (tzw. gap filling).
Nauczyciele przywiązują dużą uwagę do rozwijania umiejętności pisania. Za tę część egzaminu można otrzymać aż 18 punktów, co stanowi aż 36% punktów za egzamin pisemny. Kursanci ćwiczą takie formy, jak: opis, opowiadanie, recenzja (np. filmu lub książki), rozprawka.

Matura ustna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)

Celem kursu przygotowującego do matury ustnej jest poszerzenie zasobu słownictwa, poprawianie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo poznanych struktur gramatycznych, słów oraz idiomów (relacjonowanie wydarzeń, uzyskiwanie/udzielanie informacji, argumentowanie opinii własnych, itp.). Na zajęciach prowadzone są dyskusje w grupie i prace nad opanowaniem technik egzaminacyjnych, tzn. ćwiczone są wypowiedzi na podstawie materiału wizualnego, który składa się ze zdjęć, nagłówków z gazet, wykresów, diagramów, tabel z danymi statystycznymi, itd. Słuchacze uczą się jak w sposób dojrzały formułować opinie, bronić swoich poglądów, interpretować dane, a także jak poradzić sobie z egzaminacyjnym stresem.

 

Zajęcia online

Oferta obejmuje kursy języka angielskiego dla młodzieży w formie online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole – o określonych porach, według ustalonego programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania ustalane są osobiście z rodzicami uczniów.

Więcej informacji o sposobie prowadzenia zajęć online:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button