ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
przygotowanie do matury

Kurs przygotowawczy języka angielskiego do matury podstawowej – młodzież

 

Liczba uczestników w grupie: 6-10

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 90 min

Godziny oraz dni w roku szkolnym 2023/24: 

Godziny popołudniowe.

W tygodniu (poniedziałek-piątek) prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu oraz odpowiedniej grupy.

Nauczyciele: mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Piotr Malinowski

Dodatkowe informacje: kurs obejmuje 100 godzin kursanckich od października do kwietnia, tygodniowo – 2 godziny lekcyjne do matury ustnej i 2 godziny lekcyjne do matury pisemnej

Opis zajęć języka angielskiego dla młodzieży – matura podstawowa

Matura to nowe wyzwanie. Aby dobrze zdać ten egzamin nie wystarczy wyuczyć się tekstów na pamięć (jak dawniej). Trzeba rozumieć i umieć mówić po angielsku. Ale jak to osiągnąć, gdy czujesz, że masz braki w zasobie słownictwa, gramatyka kuleje, a mówienie, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie form użytkowych wymaga ćwiczeń od podstaw?

ABC Language Centre proponuje Ci kurs maturalny dopasowany do Twoich potrzeb. Wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanej kadry w przygotowywaniu do egzaminów maturalnych i ich dogłębna znajomość tajników Nowej Matury to gwarancja Twojego sukcesu.

Na zajęciach przygotowujących do matury ustnej nauczyciele koncentrują się na poszerzeniu i wzbogaceniu słownictwa z 15 obowiązujących zagadnień tematycznych w oparciu o najnowsze materiały dydaktyczne. Kadra uczy jak uzyskiwać informacje i udziela wskazówek jak relacjonować wydarzenia oraz sprawnie negocjować, a także jak prezentować materiał stymulujący, aby zdobyć maksimum punktów.

Zajęcia przygotowujące do matury pisemnej ćwiczą i rozwijają takie umiejętności jak słuchanie, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie. Ukazane zostają skuteczne i sprawdzone sposoby na to jak słuchać, aby usłyszeć wymagane informacje, jak czytać aby odnaleźć w tekście to, czego żądają w poleceniu. Nauczyciele kładą bardzo duży nacisk  na ćwiczenie pisania krótszej i dłuższej formy użytkowej. Ponadto na tych zajęciach powtarzana jest gramatyka niezbędna do sformułowania poprawnego i czytelnego komunikatu językowego.

Zajęcia prowadzi doświadczony egzaminator maturalny.

 

Zajęcia online

Oferta obejmuje kursy języka angielskiego dla młodzieży w formie online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole – o określonych porach, według ustalonego programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania ustalane są osobiście z rodzicami uczniów.

Więcej informacji o sposobie prowadzenia zajęć online:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button