Designed and built with care, filled with creative elements

ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

Nasz facebook

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
a

Kurs dla młodzieży
od 11 do 17 lat

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 65 min oraz 70 min ( w grupach o wyższym poziome zaawansowania zajęcia trwają 90 minut)

Godziny oraz dni: godziny popołudniowe, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu

Nauczyciel: mgr Katarzyna Magosiewicz, mgr Marta Firs, mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Dorota Malewska

Opis zajęć

Nauka nastolatków w ABC Language Centre odbywa się najczęściej w systemie dwóch spotkań w tygodniu. 

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia o profilu ogólno-gramatycznym (90 min) oraz zajęcia konwersacyjne (90 min).

W ramach profilu ogólno-gramatycznego kładziemy nacisk na równomierny rozwój takich umiejętności jak: czytanie, słuchanie, pisanie oraz, w sposób możliwie jak najbardziej „bezbolesny” i przystępny, wprowadzamy młodzież w tajniki gramatyki angielskiej. Zajęcia konwersacyjne poświęcone są rozwijaniu umiejętności mówienia i wzbogacaniu zasobu słownictwa  uczniów.

Postępy w nauce sprawdzane są regularnymi testami cząstkowymi oraz semestralnymi, a na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat.

2020/21: różne dni oraz godziny ( zawsze popołudniowe). Prosimy o kontakt w celu ustalenia odpowiedniej grupy dla dziecka.

Angielski dla młodzieży online

Oferujemy kursy dla dzieci i młodzieży online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole-  o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania  są ustalane osobiście z rodzicami uczniów.

Więcej o zajęciach online dla młodzieży:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button