Designed and built with care, filled with creative elements

ABC Language Centre dyr. mgr Dorota Malewska

ABCLC – ul. Młynowa 17, 15-404 Białystok

Top
a

Kurs dla młodzieży przygotowujący do egzaminu ósmoklasity

Liczba spotkań w tygodniu: 2

Czas trwania zajęć: 90 min oraz 90 min ( 4 godziny lekcyjne w tygodniu)  lub 65 min  oraz 70 min ( 3 godziny lekcyjne w tygodniu podzielone na dwa spotkania)

Godziny oraz dni: godziny popołudniowe, prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu oraz poziomu

Nauczyciel: mgr Katarzyna Magosiewicz, mgr Magdalena Malewska, mgr Magda Alicka, mgr Dorota Malewska

Opis zajęć

Nauka nastolatków w ABC Language Centre odbywa się najczęściej w systemie dwóch spotkań w tygodniu. 

 

W ABC Language Centre zapewniamy znakomite warunki do treningu wszystkich umiejętności jerzykowych sprawdzanych podczas testu ósmoklasisty. Praca w niewielkich, kameralnych grupach gwarantuje, ze nauczyciel rozpoznaje indywidualne potrzeby każdego z uczestników i oferuje mu niezbędne wsparcie w rozwijaniu talentu bądź pomoc w przypadku problemów czy wątpliwości. Kursy przeznaczone dla nastolatków przygotowujących się do testu ósmoklasisty obejmują ćwiczenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, rozumienia ze słuchu, reagowania językowego w codziennych sytuacjach. Trenujemy również rozwiązywanie zadań zamkniętych oraz tworzenie tekstów pisanych. Powtarzamy lub uzupełniamy wiedze z zakresu konstrukcji gramatycznych wymaganych na egzaminie, a także utrwalamy i poszerzamy bazę potrzebnego słownictwa. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej i sprzyjającej koncentracji atmosferze. Dbamy o odpowiednia motywacje uczniów i regularnie sprawdzamy ich postępy poprzez testowanie nabytych na naszych lekcjach wiadomości.

 

Kursy przeznaczone dla młodzieży obejmują ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, naukę słownictwa,  rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, ćwiczenie reagowania językowego w codziennych sytuacjach.  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej i sprzyjającej koncentracji atmosferze.  Podczas zajęć uczymy metodą eklektyczną- łączymy i mieszamy różne metody nauczania, tak by młodzież była zainteresowana zajęciami. Korzystamy z podręczników, gier edukacyjnych-analogowych oraz cyfrowych. interaktywnych zadań na tablicy, prowadzimy panele dyskusyjne, słuchamy ciekawych i opiniotwórczych podcastów oraz oglądamy filmiki dokumentalne przedstawiające zagadnienia dotyczące współczesnego świata.

Postępy w nauce sprawdzane są regularnymi testami cząstkowymi oraz semestralnymi, a na zakończenie kursu wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat.

2023/2024 : różne dni oraz godziny ( zawsze popołudniowe). Prosimy o kontakt w celu ustalenia odpowiedniej grupy dla dziecka.

Angielski dla młodzieży online

Oferujemy kursy dla dzieci i młodzieży online w standardowych grupach (max 10 osobowych) oraz mniejszych (2-3 osobowych), a także zajęcia indywidualne.

Po zakwalifikowaniu ucznia do odpowiedniej grupy, określeniu jego poziomu oraz planu nauki, zajęcia odbywają się według planu, tak samo jak zajęcia w szkole-  o określonych porach, według określonym programu edukacyjnego oraz trwają tyle, ile przewiduje dany kurs. Zajęcia indywidualne, ich terminy, godziny oraz czas trwania  są ustalane osobiście z rodzicami uczniów.

Więcej o zajęciach online dla młodzieży:

Masz pytania ? Napisz do nas, odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

    Call Now Button