Szkoła Języka Angielskiego ABC LANGUAGE CENTRE dyr. mgr filologii angielskiej Dorota Malewska, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 17, tel. 507-155-842

Kursy przygotowujące do matury rozszerzonej

Kursy maturalne przygotowujące do matury rozszerzonej prowadzone są na dwóch poziomach:flag

POZIOM ADVANCED (dla maturzystów, którzy zamierzają zdawać na filologię angielską, SGH lub inny kierunek, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języka)

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE

Kursy maturalne obejmują:

116 godz.lekcyjnych (do maja) i zaczynają się w połowie września – dla uczniów już uczących się w ABC Language Centre
100 godz.lekcyjnych (do maja), zaczynają się 1 października – dla nowych uczniów

Matura pisemna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)
Na zajęciach skupiamy się wyłącznie na zadaniach maturalnych. Wykorzystujemy materiały renomowanych wydawnictw, testy maturalne z lat poprzednich oraz dodatkowe autentyczne materiały z prasy lub internetu. Trenujemy rozumienie tekstów czytanych oraz takie techniki egzaminacyjne, jak rozwiązywanie zadań zamkniętych typu prawda/fałsz, dobieranie brakujących fragmentów teksty oraz zadania wielokrotnego wyboru. Doskonalimy rozumienie ze słuchu korzystając z nagranych na CD autentycznych wypowiedzi ‚native speakerów’. Rozwiązujemy zadania leksykalno-gramatyczne: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacje zdań, ćwiczenia dotyczące słowotwórstwa, uzupełnianie luk (tzw. gap filling).
Duża uwagę przywiązujemy do rozwijania umiejętności pisania. Za tę część egzaminu można otrzymać aż 18 punktów, co stanowi aż 36% punktów za egzamin pisemny. Ćwiczymy takie formy, jak: opis, opowiadanie, recenzja (np. filmu lub książki), rozprawka.

Matura ustna (2 godziny lekcyjne w tygodniu)
Celem kursu przygotowującego do matury ustnej jest: poszerzenie zasobu słownictwa, poprawianie umiejętności wypowiadania się na różne tematy z użyciem znanych i nowo poznanych struktur gramatycznych, słów, idiomów (relacjonowanie wydarzeń, uzyskiwanie/udzielanie informacji, argumentowanie opinii własnych, itp.). Na zajęciach dyskutujemy w grupie, ale także pracujemy nad technikami egzaminacyjnymi, tzn. ćwiczymy wypowiedzi na podstawie materiału wizualnego, który składa się ze zdjęć, nagłówków z gazet, wykresów, diagramów, tabel z danymi statystycznymi, itd. Uczymy naszych słuchaczy jak w sposób dojrzały formułować opinie, bronić swoich poglądów, interpretować dane, a także jak poradzić sobie z egzaminacyjnym stresem.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

04.05.2014 | Napisane w