Szkoła Języka Angielskiego ABC LANGUAGE CENTRE dyr. mgr filologii angielskiej Dorota Malewska, 15-404 Białystok, ul. Młynowa 17, tel. 507-155-842

Dzieci

Musical Babies – dzieci w wieku 2-3 lata

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową stroną programu Musical Babies.
Każde spotkanie trwa 45 min, raz w tygodniu .Dzieci otrzymują płytę CD do słuchania w domu i książeczkę z tekstami dla rodziców.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

2018: zajęcia odbywać się będą w czwartki godz. 16:00 oraz piątki 17:10

Nauczyciel: mgr Katarzyna Magosiewicz

Opis zajęć

Autorski program wczesnej nauki języka angielskiego Anny Rattenbury. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i muzyką klasyczną oraz ruch. Dlatego też mówimy do dzieci tylko po angielsku, aby nauka była dla nich naturalna.

Fakt, iż dziecko przebywa tylko i wyłącznie w anglojęzycznej rzeczywistości sprawia, iż język angielski koduje mu się, podobnie jak ojczysty, w sposób naturalny. Najpierw zaczyna rozumieć to co słyszy, wykonuje polecenia nauczyciela, następnie rozmawia z nauczycielem odpowiadając jeszcze po polsku, ale prowadzi stopniowo coraz bardziej płynny dialog, by w dalszych etapach nauki niepostrzeżenie przejść na angielski, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, że stosuje się do zasad poprawności językowej. Otrzymuje w darze umiejętność posługiwania się językiem obcym.

Celem zajęć jest wdrożenie dzieci w rzeczywistość anglojęzyczną, osłuchanie się z językiem, poznanie jego melodii, intonacji, barwy i struktury. Piosenki, rymowanki, zabawy ruchowe w języku angielskim oraz używanie wyłącznie angielskiego przez nauczyciela przenosi dzieci w świat języka obcego.
Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Dzieci uczą się języka poprzez zabawy językowe, poznają wierszyki, zabawne wyliczanki, rymowanki, śpiewają piosenki, oglądają krótkie scenki językowe przedstawiające angielską rzeczywistość, która później naśladują. Celem zajęć jest nie tylko osłuchanie się z językiem angielskim, ale aktywne poznanie słów, zwrotów, wierszyków i piosenek angielskich. Poznają ją w tematycznych blokach – świat kolorów, liczb, zwierząt (dzikich i tych, z którymi zaprzyjaźniamy się na co dzień), owoców, smaków i zapachów oraz cywilizacji. Mówimy do dzieci tylko po angielsku, więc nauka staje się dla nich naturalna. Angielska rzeczywistość, która je otacza, „przez osmozę” przenika do dziecięcych umysłów i wzbogacą ich lingwistyczne umiejętności. Kreatywna zabawa staje się de facto podświadomą nauką, którą otrzymują dzieci.

Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicem, bądź opiekunem.

 

Chase the Monkey – dzieci w wieku 4-5 lat oraz 6-7 lat

Zajęcia odbywają się w następujących grupach wiekowych:
A. 4-5  lat

Lekcja trwa 45 min.Dzieci spotykają się jeden raz w tygodniu.

B. 6-7 lat

Lekcja trwa 45 minut. Dzieci spotykają się dwa razy w tygodniu.

Dzieci słuchają angielskich opowiadań, uczą się piosenek. Kreatywne gry i zabawy doskonalą i rozwijają ich umiejętności językowe. Nauczyciel kładzie duży nacisk na rozumienie, otacza dziecko językiem angielskim i oswaja je z podstawami języka pisanego. Dzieci uczą się wierszyków, piosenek, dzięki którym język szybciej jest zapamiętywany, słuchają bajek i opowiadań czytanych przez nauczyciela, oglądają krótkie filmy z sympatycznymi i śmiesznymi bohaterami. Dzięki temu panuje wesoła i przyjazna atmosfera, a dzieci traktują zajęcia jako przyjemność, a nie naukę i pracę.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

2018: różne dni oraz godziny ( popołudniowe) Prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiedniej grupy względem poziomu językowego dziecka.

Nauczyciel: mgr Marta Firs,  mgr Katrzyna Magosiewicz, mgr Magdalena Malewska

 

Active Step Taking- dla dzieci w wieku 8-10 lat

Zajęcia odbywają się w następujących grupach wiekowych:http://www.dreamstime.com/stock-photos-baby-foot-prints-all-colors-rainbow-image29448713

A.8-10 lat

Zajęcia trwają 90 minut i odbywają się 2 razy w tygodniu.

Dzieci rozwijają wszystkie sprawności językowe: pisanie, czytanie, słuchanie oraz mówienie. Koncentrujemy się na komunikacji z uwzględnieniem reguł gramatycznych.

W naszej pracy z dziećmi wykorzystujemy osiągnięcia współczesnej metodyki. Staramy się pokazać dzieciom, że nauka języka obcego to nie ‚sztuka dla sztuki’, ale niezwykły proces nabywania praktycznej i cennej umiejętności – bardzo różny od sposobu, w jaki uczą się innych przedmiotów szkolnych. Pokazujemy, że język jest narzędziem komunikacji i że każde nowo poznane słowo tę komunikację im ułatwia. Żeby im to udowodnić, już od pierwszych zajęć do porozumiewania się z dziećmi używamy wyłącznie języka angielskiego.

W przypadku małych dzieci stosujemy metody aktywizujące, m. in. elementy tzw. metody TPR (Total Physical Response), która zakłada, że nauka nowych słów przychodzi dziecku łatwiej, gdy ilustruje je ruchem. Technika ta jest nie tylko niezwykle skuteczna , ale, co istotne, bardzo lubiana przez dzieci ponieważ zaspokaja ich naturalną potrzebę ruchu.

Ważnym elementem nauki dzieci jest zabawa. Tak jak poprzez zabawę poznają świat, tak przez gry i zabawy językowe szybciej i chętniej uczą się języka. Na lekcjach stosujemy więc takie techniki, jak czytanie z podziałem na role krótkich przedstawień teatralnych (a potem – w przypadku zdolniejszych grup – odgrywanie ich na forum klasy), czy odgrywanie scenek ‚z życia wziętych’, np. robienie zakupów lub pytanie o drogę – tu dzieci często wykazują się znakomitą inwencją.

Do uruchamiania wyobraźni zachęcają naszych uczniów także zadania pisemne. Dzieci często proszone są o napisanie krótkiego opowiadania, w którym użyć mają niedawno poznanych wyrazów lub konstrukcji gramatycznych.Odwołujemy się także do dziecięcej chęci współzawodnictwa, organizując konkursy i zabawy, w których dzieci – grupowo lub indywidualnie – rywalizują ze sobą.

Chcąc zapewnić naszym uczniom kontakt z autentyczną angielską wymową, a także zaznajomić z różnym akcentami występującymi wśród ‚native speakerów’, często pracujemy z nagraniami audio i video.

Jednocześnie pamiętamy, że język angielski to również przedmiot szkolny i że nasi mali podopieczni to przyszli maturzyści. Dlatego oczekujemy od nich nie tylko ogólnej ‚płynności’ w mowie i piśmie, ale też konkretnej wiedzy i mobilizujemy ich do systematycznego powtarzania materiału za pomocą zarówno krótkich niezapowiedzianych quizów, jak i większych zapowiedzianych sprawdzianów.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

 

000_0235000_0246000_0234